Hoppa till sidans innehåll

En sammanfattande beskrivning av en ridklubbs första 100 år


Örebro fältrittklubb 1917-2017

En sammanfattande beskrivning av en ridklubbs första 100 år

Text och bild i pdf

HÄSTAR OCH RIDNING FÖR 100 ÅR SEDAN

Förr i tiden användes hästen i huvudsak som drag- och arbetsdjur. För ridning användes den i mest inom militären, polisen och där snabba persontransporter behövdes, till exempel för att leverera post.

Att rida för nöjes skull var få förunnat. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet förändrades samhället väldigt mycket. Fler människor fick tid och råd att ägna sig åt fritidsaktiviteter. Man fick också upp ögonen för att frisk luft och motion var bra för alla. Samtidigt pågick en process där folkrörelser och föreningsliv fick ett stort uppsving.

Bildkälla: Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum

Bildkälla: Foto: Sam Lindskog, Örebro läns museum

Detta omfattade också idrotten och så småningom ledde det till bildandet av en organiserad idrottsrörelse. Man kan nog säga att olympiaden 1912 i Stockholm eldade på denna utveckling. Inför detta OS och med anledning av detta bildades Svenska ridsportens centralorganisation (SRC) det som blev huvudförbundet för svensk ridsport.

Genom att OS 1912 blev en stor framgång för bland annat den svenska ridsporten växte intresset för en mer formaliserad ridsport som kunde omfatta en större grupp av befolkningen.

EN RIDKLUBB BLIR TILL

År 1917 var tiden mogen för en ridklubb i Örebro! Vid denna tid fanns två regementen i staden, I3 och Svea Trängkårsregemente (det vi i dag kallar Trängen, eller Västra Mark). Dessa var grogrunden för klubbens bildande. Det var ju hos militären ridhästarna fanns, men även stora kunskaper om ridning och hästhållning. Det första protokollförda mötet ägde rum på Stora Hotellet den 3 november 1917. Man kan förmoda att en hel del diskussioner föregått det som ledde till initiativtagandet till bildandet av Örebro Fältrittklubb. En samling militärer (Festin, Montgomery, Hamilton, Engdahl och Låftman) beslutade efter ett förslag av A Engdahl att bilda en fältrittklubb i syfte att höja intresset för hästsport i allmänhet och fältridning i synnerhet och att en sådan förening skulle bildas under namnet Örebro Fältrittklubb. Fyra personer av de närvarande utsågs att utarbeta stadgeförslag.

Bildandeurkunden

Bildandeurkunden

Första protokollet, del av

Första protokollet, del av

Redan till den 15 november samma år utlystes nytt sammanträde varvid fältrittklubben bildades för Örebro med omnejd och det antogs också stadgar. Ändamålet blev nu litet mer allmänt ”att väcka och underhålla håg för ridsporten”.

Klubbens medlemsantal var till en början inte särskilt stort, knappt 100 medlemmar. 

Mats Kihlmark till häst. Bildkälla Stadsarkivet, fotograf Eric Sjöqvist

Mats Kihlmark till häst. Bildkälla Stadsarkivet, fotograf Eric Sjöqvist

Den styrelse som valdes detta år och under de närmaste åren dominerades av militära representanter. Men det fanns förstås enstaka undantag, som exempelvis bankkamreren Mats Kihlmark som kom att följa klubben under många år.

Det anordnades tävlingar av olika slag under följande år som prishoppningar, terrängritter, hubertusjakter, isjakter m.m.

Isjakt. Bildkälla: Stadsarkivet, okänd fotograf

Isjakt. Bildkälla: Stadsarkivet, okänd fotograf

Klubbens öden var delvis sammanflätat med regementena i staden. De första årtiondena präglades av många tävlingar som genomfördes med stöd av personal från regementena. När Svea Trängkår flyttade från staden 1927 tappade man tillgång till hästar men man satte sin tillit till I3.

Militära och civila ryttare inom Örebro fältrittklubb. Digitalt museum Örebro, fotograf Samuel Lindskog

Militära och civila ryttare inom Örebro fältrittklubb. Digitalt museum Örebro, fotograf Samuel Lindskog

KLUBBEN VÄXER OCH FLYTTAR

Under andra världskriget låg klubben nästan nere eftersom hästarna användes i beredskapen. Först efter kriget tog det fart igen. Genom ett nytt ridhus i Pettersberg 1955 och stall 1957 växte verksamheten. Under 1950-talet anordnades ganska stora tävlingar i dressyr, hoppning och fälttävlan. Då var det Örebro ridskola som drev sin verksamhet vid anläggningen i Pettersberg. År 1972 övertog klubben driften av ridskolan. Privatstallet i Karlslund drevs också av klubben från 1972 och 1976 flyttade fältrittklubbens ponnyridskola gården. I det gamla runda ridhuset vid Diedens allé mitt emot porten till privatstallet byggdes kontor, lektionssal och toalett. Den runda manegen i ridhuset gjordes iordning för att fungera som ridyta vid lektionerna. Under 60-talet förde tävlingsverksamheten en tynande tillvaro, om man får tro protokollen men från 1970-talet blev det en renässans, där både små och stora tävlingar anordnades i stor omfattning av klubben, i Karlslund, bland annat SAS Grand Prix och flera svenska mästerskap i hoppning (det första 1979). Mer om detta i en senare artikel.

Ponnypaddocken 1983. Bildkälla: Stadsarkivet, fotograf Gunlög Enhörning

Ponnypaddocken 1983. Bildkälla: Stadsarkivet, fotograf Gunlög Enhörning

Efter branden i Karlslund i slutet av 1970-talet byggde kommunen upp en modern ridhusanläggning och inredde stall i gamla kostallet.  Fältrittklubben flyttade in med sin verksamhet i lokalerna i augusti 1982 och har blivit kvar där sedan dess. 1993 stod nästa ridhus klart.  Ett gäststall om 30 boxar byggdes år 2000. Terrängbana anlades 2007.

Under slutet 50-talet var medlemsantalet ca 250 och gick litet upp och ned till mitten av 70-talet då ridintresset exploderade och vi kunde räkna in 850 medlemmar år 1975, 1 765 medlemmar 1986 till knappt 1 100 medlemmar från mitten av första årtiondet på 2000-talet. 

Ridskolan har hållit sin position som en av de största i landet sett till antalet ridande sedan åren runt 1980.

Prisutdelning efter hopptävling 1970-tal. ÖFK:s samlingar, fotograf okänd

Prisutdelning efter hopptävling 1970-tal. ÖFK:s samlingar, fotograf okänd

NÄSTA ARTIKEL

Nästa artikel kommer att handla om ridskolor i Örebro  och särskilt om Örebro Fältrittklubb och ridskolan i Pettersberg och Karlslund.

Ponnyridskolan. Bildkälla Stadsarkivet Örebro, fotograf okänd

Ponnyridskolan. Bildkälla Stadsarkivet Örebro, fotograf okänd

 

 

Uppdaterad: 07 MAJ 2017 17:40 Skribent: Lotten Beijer-ahlqvist
E-post: Adressen Gömd

Faceboo_ofk_190

Instagram ofk

Instagram aktivitet

 

Logo Stockås torvströ

Kommuninvest_banner_190

Sisu_banner_170x170 

Postadress:
Örebro FK - Ridsport
Diedens allé 2
70345 Örebro

Kontakt:
Tel: 019272135
E-post: kansli@orebrofaltrit...

Se all info