Gå till innehåll
Örebro Fältrittklubb
Örebro Fältrittklubb

Resultat från enkäten ”Trygga relationer”

Enkäten vände sig till alla våra medlemmar och vi fick 157 svar fördelat på ridskoleryttare 113 st., ryttare med egen häst 15 st., vårdnadshavare till ridskoleryttare 24 st., vårdnadshavare till ryttare med egen häst 1 st. och övrig medlem 4 st. De flesta som svarade var över 40 år.

Frågorna var:

  1. Känner du dig välkommen i klubben?
  2. Känner du att du kan vara dig själv i klubben?
  3. Känner du stolthet och gemenskap när du tänker på Öfk?

Samtliga målgrupper:

På fråga 1 gav de svarande 55.41 procent en 6:a på en skala 1-6 där 6 var högsta betyg.

På fråga 2 gav de svarande 66.24 procent betyget 6.

På fråga 3 gav de svarande 38.46 procent betyget 6 och 24.36 procent betyget 5.

Ridskolans ryttare:

På fråga 1 gav de svarande 62.83 procent en 6:a på en skala 1-6 där 6 var högsta betyg.

På fråga 2 gav de svarande 71.68 procent betyget 6.

På fråga 3 gav de svarande 46.90 procent betyget 6 och 24.78 procent betyget 5.

Ryttare med egen häst:

På fråga 1 gav de svarande 20.00 procent en 6:a på en skala 1-6 där 6 var högsta betyg.

På fråga 2 gav de svarande 40.00 procent betyget 6.

På fråga 3 gav de svarande 13.33 procent betyget 6.

Över 50 procent låg inom spannet 4-6 på skalan.

Vårdnadshavare:

På fråga 1 gav de svarande 48.00 procent en 6:a på en skala 1-6 där 6 var högsta betyg.

På fråga 2 gav de svarande 60.00 procent betyget 6.

På fråga 3 gav de svarande 12.50 procent betyget 6.

Frågor med ett jag/nejsvar

  1. Vet du om att vi har en policy för Öfk:are på sociala medier?
  2. Känner du till klubbens värdegrund?
  3. Har du någon gång känt dig illa behandlad eller illa bemött på anläggningen, på sociala medier, på träning eller tävling etc?
  4. Vet du vem du ska vända dig till om du blir illa behandlad eller ser någon som blir illa behandlad?

Samtliga målgrupper:

På fråga 1 svarade 56.69 procent ja på frågan.

På fråga 2 svarade 71.79 procent ja på frågan.

På fråga 3 svarade 16.67 procent ja på frågan.

På fråga 4 svarade 68.79 procent ja på frågan.

Ridskolans ryttare:

På fråga 1 svarade 58.41 procent ja på frågan.

På fråga svarade 76.99 procent ja på frågan.

På fråga 3 svarade 11.61 procent ja på frågan.

På fråga 4 svarade 73.45 procent ja på frågan.

Ryttare med egen häst:

På fråga 1 svarade 73.33 procent ja på frågan.

På fråga 2 svarade 80.00 procent ja på frågan.

På fråga 3 svarade 26.67 procent ja på frågan.

På fråga 4 svarade 60.00 procent ja på frågan.

Vårdnadshavare:

På fråga 1 svarade 36.00 procent ja på frågan.

På fråga 2 svarade 41.67 procent ja på frågan.

På fråga 3 svarade 32.00 procent ja på frågan.

På fråga 4 svarade 56.00 procent ja på frågan.

Ett i stort sett gott betyg från våra medlemmar.

Men vi ser också att vi får låga betyg från våra medlemmar med egen häst och det måste vi ta till oss och se hur vi kan förbättra. Målet är att alla våra medlemmar är nöjda.

Det som är en god hjälp för oss i vårt förbättringsarbete är också de kommentarer som har getts. Det ger en mer varierad bild än vad enbart sifforna ger.

Nu återstår att ta fram en åtgärdsplan och det arbetet är påbörjat. En förändring som vi har genomfört är att vi har satt upp ”Hej”-skyltar för att hjälpa oss att komma ihåg att se varandra.

Tanken är att vi varje år ska genomföra enkäten för att följa upp och se om våra åtgärder ger resultat.

Vi hoppas och önskar att ni kontaktar oss så snart ni upplever att något inte känns bra eller ser något område där vi kan förbättra oss. Mejla till kansli@orebrofaltrittklubb.se, till bitr. verksamhetschef susanna.harjaluoma@orebrofaltrittklubb.se eller ordforande@orebrofaltrittklubb.se

Och berätta gärna också när vi gör något du tycker är bra!

Resultat och diagram "Trygga relationer" Pdf, 520.2 kB.
Kommentarer "Trygga relationer" Pdf, 317.4 kB.

Publicerad: 2023-03-23

Senast uppdaterad: 2023-03-26

Författare: Lotten Beijer-Ahlqvist