Gå till innehåll
Örebro Fältrittklubb
Örebro Fältrittklubb

Trygga relationer - resultat från höstens enkät

Enkäten vände sig till alla våra medlemmar och vi fick 258 (157) svar fördelat på ridskoleryttare 174 (113) st., ryttare med egen häst 16 (15) st., vårdnadshavare till ridskoleryttare 73 (24) st., vårdnadshavare till ryttare med egen häst 5 (1) st. och övrig medlem 11 (4) st. De flesta som svarade var över 40 år. Siffrorna inom parentes visar antal svarande i vårens enkät.

Ett i stort sett gott betyg från våra medlemmar

Men vi ser också att vi fortfarande får låga betyg från våra medlemmar med egen häst. Målet är att alla våra medlemmar känna sig välkomna och stolta över sin klubb. Ett förbättringsområde även denna gång är hur vi bemöter varandra. Det är viktigt att vi alla säger hej och ser varandra. Ett arbete med att ta fram en handlingsplan för förbättringar är påbörjad.

Det som är en god hjälp för oss i vårt förbättringsarbete är också de kommentarer som har getts. Det ger en mer varierad bild än vad enbart sifforna ger.

Nu ska vi göra en närmare analys av svaren och se vad vi kan göra för att förbättra resultatet vid vårens enkät. Tanken är att vi varje år ska genomföra enkäten för att följa upp och se om våra åtgärder ger resultat.

Vi hoppas och önskar att ni kontaktar oss så snart ni upplever att något inte känns bra eller ser något område där vi kan förbättra oss. Mejla till kansli@orebrofaltrittklubb.se, till verksamhetschef lotta.hillbok@orebrofaltrittklubb.se eller ordforande@orebrofaltrittklubb.se

Och berätta gärna också när vi gör något du tycker är bra!

Resultat "Trygga relationer" Pdf, 326.6 kB.
Kommentarer "Trygga relationer" Pdf, 325.7 kB.

Frågorna var:

  1. Känner du dig välkommen i klubben?
  2. Känner du att du kan vara dig själv i klubben?
  3. Känner du stolthet när du tänker på ÖFK?
  4. Känner du gemenskap när du tänker på ÖFK?
  5. Känner du dig väl bemött och väl behandlad inom klubben? Det kan exempelvis vara på anläggningen, sociala medier eller under träning och tävling.

Skala 1-6 där 1 är lägsta och 6 är högsta betyg.

Samtliga målgrupper:

På fråga 1 gav de svarande:
5.04 procent betyget 1-2, 17.05 procent betyget 3-4, 77.91 procent betyget 5-6.

På fråga 2 gav de svarande:
2.72 procent betyget 1-2, 12.84 procent betyget 3-4, 84.44 procent betyget 5-6.

På fråga 3 gav de svarande:
4.28 procent betyget 1-2, 20.62 procent betyget 3-4, 75.10 procent betyget 5-6.

På fråga 4 gav de svarande:
8.53 procent betyget 1-2, 36.05 procent betyget 3-4, 55.43 procent betyget 5-6.

På fråga 5 gav de svarande:
3.49 procent betyget 1-2, 20.93 procent betyget 3-4, 75.58 procent betyget 5-6.

På frågorna sammantaget gav de svarande:
4.81 procent betyget 1-2, 21.51 procent betyget 3-4, 73.68 procent betyget 5-6.

Ridskolans ryttare:

På fråga 1 gav de svarande:
2.87 procent betyget 1-2, 10.92 procent betyget 3-4, 86.21 procent betyget 5-6.

På fråga 2 gav de svarande:
2.30 procent betyget 1-2, 10.34 procent betyget 3-4, 87.36 procent betyget 5-6.

På fråga 3 gav de svarande:
2.31 procent betyget 1-2, 16.76 procent betyget 3-4, 80.92 procent betyget 5-6.

På fråga 4 gav de svarande:
4.60 procent betyget 1-2, 29.89 procent betyget 3-4, 65.52 procent betyget 5-6.

På fråga 5 gav de svarande:
2.30 procent betyget 1-2, 15.52 procent betyget 3-4, 82.18 procent betyget 5-6.

På frågorna sammantaget gav de svarande:
2.88 procent betyget 1-2, 16.69 procent betyget 3-4, 80.44 procent betyget 5-6.

Ryttare med egen häst:

På fråga 1 gav de svarande:
31.25 procent betyget 1-2, 25.00 procent betyget 3-4, 43.75 procent betyget 5-6.

På fråga 2 gav de svarande:
12.50 procent betyget 1-2, 12.50 procent betyget 3-4, 75.00 procent betyget 5-6.

På fråga 3 gav de svarande:
18.75 procent betyget 1-2, 50.00 procent betyget 3-4, 31.25 procent betyget 5-6.

På fråga 4 gav de svarande:
31.25 procent betyget 1-2, 56.25 procent betyget 3-4, 12.50 procent betyget 5-6.

På fråga 5 gav de svarande:
12.50 procent betyget 1-2, 31.25 procent betyget 3-4, 56.25 procent betyget 5-6.

På frågorna sammantaget gav de svarande:
21.25 procent betyget 1-2, 35.00 procent betyget 3-4, 43.75 procent betyget 5-6.

Vårdnadshavare till ridskoleryttare:

På fråga 1 gav de svarande:
1.37 procent betyget 1-2, 35.51 procent betyget 3-4, 67.12 procent betyget 5-6.

På fråga 2 gav de svarande:
0.00 procent betyget 1-2, 15.28 procent betyget 3-4, 84.72 procent betyget 5-6.

På fråga 3 gav de svarande:
2.74 procent betyget 1-2, 24.66 procent betyget 3-4, 72.60 procent betyget 5-6.

På fråga 4 gav de svarande:
9.59 procent betyget 1-2, 49.32 procent betyget 3-4, 41.10 procent betyget 5-6.

På fråga 5 gav de svarande:
1.37 procent betyget 1-2, 31.51 procent betyget 3-4, 67.12 procent betyget 5-6.

På frågorna sammantaget gav de svarande:
3.02 procent betyget 1-2, 30.49 procent betyget 3-4, 66.48 procent betyget 5-6.

Vårdnadshavare till ryttare med egen häst:

På fråga 1 gav de svarande:
20.00 procent betyget 1-2, 20.00 procent betyget 3-4, 60.00 procent betyget 5-6.

På fråga 2 gav de svarande:
20.00 procent betyget 1-2, 0.00 procent betyget 3-4, 84.44 procent betyget 5-6.

På fråga 3 gav de svarande:
20.00 procent betyget 1-2, 40.00 procent betyget 3-4, 40.00 procent betyget 5-6.

På fråga 4 gav de svarande:
20.00 procent betyget 1-2, 80.00 procent betyget 3-4, 0.00 procent betyget 5-6.

På fråga 5 gav de svarande:
20.00 procent betyget 1-2, 40.00 procent betyget 3-4, 40.00 procent betyget 5-6.

På frågorna sammantaget gav de svarande:
20.00 procent betyget 1-2, 36.00 procent betyget 3-4, 44.00 procent betyget 5-6.

Övrig medlem:

På fråga 1 gav de svarande:
27.27 procent betyget 1-2, 18.18 procent betyget 3-4, 54.55 procent betyget 5-6.

På fråga 2 gav de svarande:
18.18 procent betyget 1-2, 27.27 procent betyget 3-4, 54.55 procent betyget 5-6.

På fråga 3 gav de svarande:
27.27 procent betyget 1-2, 18.18 procent betyget 3-4, 54.55 procent betyget 5-6.

På fråga 4 gav de svarande:
27.27 procent betyget 1-2, 36.36 procent betyget 3-4, 36.36 procent betyget 5-6.

På fråga 5 gav de svarande:
27.27 procent betyget 1-2, 9.09 procent betyget 3-4, 63.64 procent betyget 5-6.

På frågorna sammantaget gav de svarande:
25.45 procent betyget 1-2, 21.82 procent betyget 3-4, 82.73 procent betyget 5-6.

Frågor med ett ja-/nejsvar

  1. Vet du vem du ska vända dig till om du själv blir illa behandlad eller om du ser någon som blir illa behandlad?
  2. Vet du om att vi har en policy för hur vi som ÖFK:are förhåller oss mot varandra på sociala medier?
  3. Känner du till klubbens värdegrund?

Samtliga målgrupper:

På fråga 1 svarade 69.26 procent ja på frågan.

På fråga 2 svarade 59.92 procent ja på frågan.

På fråga 3 svarade 55.25 procent ja på frågan.

På frågorna sammantaget gav de svarande 61.48 procent ja på frågan.

Ridskolans ryttare:

På fråga 1 svarade 72.25 procent ja på frågan.

På fråga 2 svarade 63.58 procent ja på frågan.

På fråga 3 svarade 59.54 procent ja på frågan.

På frågorna sammantaget gav de svarande 63.13 procent ja på frågan.

Ryttare med egen häst:

På fråga 1 svarade 81.25 procent ja på frågan.

På fråga 2 svarade 75.00 procent ja på frågan.

På fråga 3 svarade 56.25 procent ja på frågan.

På frågorna sammantaget gav de svarande 70.83 procent ja på frågan.

Vårdnadshavare till ridskoleryttare:

På fråga 1 svarade 67.12 procent ja på frågan.

På fråga 2 svarade 46.58 procent ja på frågan.

På fråga 3 svarade 42.47 procent ja på frågan.

På frågorna sammantaget gav de svarande 52.05 procent ja på frågan.

Vårdnadshavare till ryttare med egen häst:

På fråga 1 svarade 40.00 procent ja på frågan.

På fråga 2 svarade 60.00 procent ja på frågan.

På fråga 3 svarade 60.00 procent ja på frågan.

På frågorna sammantaget gav de svarande 53.33 procent ja på frågan.

Övrig medlem:

På fråga 1 svarade 63.64 procent ja på frågan.

På fråga 2 svarade 72.73 procent ja på frågan.

På fråga 3 svarade 72.73 procent ja på frågan.

På frågorna sammantaget gav de svarande 69.70 procent ja på frågan.

Publicerad: 2023-12-11

Senast uppdaterad: 2023-12-06

Författare: Lotten Beijer-Ahlqvist