Gå till innehåll
Örebro Fältrittklubb
Örebro Fältrittklubb

Publicerad: 2022-12-25

Senast uppdaterad: 2024-03-25

Författare: Lotten Beijer-Ahlqvist

Bygget av nytt stall och ombyggnad av befintliga

Arbetet i koladugården går enligt plan. Nu och veckorna framåt arbetas det med inredning, dörrar, lås etc. Planen är att inflyttning i koladugården är möjlig i mitten på maj.

Vecka 7

Regla innerväggar humandelen

Vecka 6

Formning och armering i koladugården

Vecka 3

Formning i stall del boxar samt armering, Gjutning humandel, målning stalltak

Vecka 2

Vi lägger radonduk samt armering i humandelen, målning stalltak

Vecka 47

Under veckan fortsätter vi med rivningen inne i koladugården.

Vecka 46

Vi gör färdigt apparatrummet nere i det nya ridhuset. Vi fortsätter med rivning av väggar inne i koladugården. Till det nya häststaketet gör vi färdigt grindarna. Putsningen ska vi försöka färdigställa så fort det blir lite varmare.

Vecka 43

Vi sätter staket på rampen. Putsfirman fortsätter med putsen.
Vi fortsätter med rivningen inne i koladugården. och vi fortsätter i nya ridhuset och förbereder för gjutning.

Vecka 42

Vi lägger trallen på rampen och marken börjar återfyllas runt rampen.
Putsfirman börjar putsa på första lagret under veckan.
I passagen under läktaren börjar vi växla av pelarna för att få en bredare gång.
Inne i koladugården river vi spiltorna och bygger även upp staket runt om vid parkeringen för framtida ometablering av containrar.
Vi påbörjar arbetet i nya ridhuset med att grusa upp maken för att kunna forma för gjutning av gång.

Vecka 41

Vi påbörjar montaget av rampen och plattformen vid entrén. Fortsatt arbete med väggen under läktaren

Vecka 40

Under veckan reglar vi upp väggen under läktaren och börja beklä den med OSB och gips. Sargen och ridbanan blir klar så vi kan få komma in och rida.
Markarna håller på med marken vid entrén till det nya stallet och försöker göra färdigt så att vi kan montera rampen och plattformen.

Vecka 38, söndag

Kontor och övriga utrymmen i ridskolestallet töms och flyttar till nya lokaler i nya stallet. Alla ponnyer flyttar till nya stallet.

Vecka 37

Vi fortsätter med sargen och börjar med lite sargdörrar och portar.
Under veckan kommer markfirman att påbörja sitt arbete med ridbanan.

Vecka 36

Nu börjar det nya stallet närma sig färdigt och vi håller bara på med lite kompletteringar.
Vi har även kommit igång med sargen nu som vi håller på med denna vecka.
Vi har gjutit gången under läktaren mellan stallarna.

Vecka 33

Vi monterar all rumsinredning på kontor och toaletter.
På plan 0 lägger vi färdigt gummistenen och monterar omklädningsskåp

Vecka 32

På plan 0 börjar vi med täckeshängare och sadelhängare.
Vi börjar lägga gummisten i stallgångarna och vi börjar montera trappan upp till plan 1.
På plan 1 håller vi på med lister och foder.
På utsidan sätter vi färdigt fodren på fönster och dörrar.

Vecka 24

Vi börjar montera dörrar på både plan 1 och 0. Vi fortsätter med fönster i fasaden på plan 0. På plan 1 kommer börjar vi med smygar och foder på dörrar och fönster.

Vecka 23

Under veckan gör vi klart innerväggarna på plan 1. Målaren börjar att spackla väggarna på plan 1.
Mattläggaren börjar lägga in mattor i flera rum och kommer påbörja våtrummen på plan 1
Vi börjar sätta in fönster på plan 1 och plan 0. På plan 0 kommer klinkers att bli färdigt.
Rörmokaren börjar hänga upp stammarna i taket på plan 0.

Vecka 22

Vi börjar montera fönster så fort ställningen är nere och vi fortsätter med innerväggarna på plan 1 med panel och gips.

Vecka 21

På plan 0 målas alla väggar klart. Under veckan börjar klinkers att läggas på plan 0. Hissen börjar monteras på onsdag.
På plan 1 är det samma som tidigare, arbete med innerväggar, börjat att dubbla och sätta igen väggarna.

Vecka 18

På plan 0 fortsätter stallinredningen att monteras. Vi gör färdigt innerväggarna. På plan 1 fortsätter vi med innerväggar. Ventilation börjar dra sina rör. På utsidan blir taket färdigt och målarna blir klara med fasaden.

Vecka 17

På plan 0 bygger vi innerväggar. Undertak, monterar akustikskivor i taket och stallinredningen har börjart monteras. På plan 1 fortsätter vi med innerväggar. Matta i fläktrummet inlagd. På utsidan lägger vi på teglet och gör färdigt takgenomföringar. Fasaden målas.

Vecka 16

På plan 1 fortsätter vi med innerväggar och att gipsa tak nu under några veckor. Samma sak på plan 0. Utvändigt förbereder vi för att lyfta upp teglet.

Vecka 15

Vi har börjat med innerväggar på plan 1 och gipsar taket. På plan 0 håller vi på med innerväggar, stallventilation och undertak .Utvändigt är vi snart klara med panelen

Vecka 12

Monterar syll. Utvändig panel. Flytspackel golv plan 1 måndag-onsdag. Gips i tak plan 0. Installationsregel på yttervägg. Väggsockel plan 0.

Vecka 11

Plast och gles i tak plan 1, Blåser lösull torsdag och fredag. Lägger golvvärmeslang och plåtar klara fredag. Panel läkt yttervägg. Plan 0 gips i tak

Vecka 10

Panel gavlar, spårad golvspån plan 1, gles och plast plan1, utsättning av innerväggar plan 1, gips i tak plan 0.

Vecka 9

Panel utsida, isolering yttervägg, golvspånskiva plus spårad golvspånskiva. Plast och gles plan 1, undergjutning boxväggar, gips i tak plan 0

Vecka 6

Golvspånskiva plan 1. Utvändig gips. Isolering mellanbjälklag.

Vecka 5

Monterar takstolar mot befintligt ridhus, råspont och papp. Utvändig gips, luftläkt. Trampsäker plast i mellanbjälklag, Montering ljudprofiler.

Vecka 4

Topptakstol, papp. Bärläkt och tegelläkt. Utvändig gips, luft läkt.

Novab jobbar måndag-onsdag till kl. 20, torsdag-fredag till kl. 16.

Vecka 3

Råspont och papp. Mellanbjälklag. Utvändig gips, luft läkt.

Vecka 2

Börjar vi att montera takstolarna och övre bjälklag. Råspont, takpapp

Vecka 1

Två man jobbar med att skjuta fast vinklar på stålbalkarna och ytterväggarna.

Vecka 52

Är vi lediga

Vecka 51

Fortsätter med ytterväggsmontage och förbereder för takstolar.

Vecka 50

Montering av bjälklag. Spikar ytterväggar, montering av ytterväggar. Montera bärlinor och stålbalkar.

Vecka 49

Svetsning av stålpelare. Förberedelser för väggar och montering av bärlinor.

Vecka 48

Rivning form. Formning och gjutning av socklar, montering av betongväggar tisdag-torsdag. Svetsning av stålpelare.

Vecka 47

Måndag gjuter vi gångar, sadelkammare och foderutrymme. Utsättning för betongväggar .

Vecka 46

Gjutning liggytor. Formning gångar och personaldel. Fixera svetsplattor. Gräver och monterar fettavskiljaren. Monterar de kvarvarande ankarbalkana.

Vecka 45

Armering gångar och liggytor. Gjutning gångar liggytor. Det blir en del transporter till bygget.

Vecka 44

Formning för gummistensytor, armering gjutning. Formning för gångar och spaltupplägg. Grävning för kulvert start tis dag 1 nov. från undercentralen. Påbörja sanering där de har tagit prover på marken som hade för höga värden. Det blir en del transporter till bygget.

Vecka 43

Formning av trätäckning. Lägga cellplast och armering. grävning för kulvert. Markarbete vid liggytor. Det blir en del transporter till bygget.

Vecka 42

Formning och gjutning av spaltstöd. Lägga plattor för ankarbalk och montering av ankarbalk. Markarbete mellan skraprännorna. Borrning för kulvert i undercentral. Det blir en del transporter till bygget.

11 september

Ponnylektioner i nya ridhuset och storhästlektioner i gamla ridhuset fr.o.m. hösten

Nu äntligen har arbetet med att bygga det nya stallet börjat. I och med det har vi varit tvungna att göra en riskbedömning av hur vi ska kunna ta oss till ridhusen med våra lektionshästar och ponnyer på säkrast sätt.

Ponny

Alla ponnylektioner kommer att hållas i nya ridhuset. Undantag är onsdagens ponnyhoppgrupper samt söndagsgrupperna som rider i gamla ridhuset precis som förut.

Vi ber er föräldrar att vara era barn behjälpliga i att leda ponnyerna till ridhuset. Det är extra viktigt att ni kommer i god tid innan lektionen så att ponnyn är klar för ridning senast fem minuter innan lektionens början. Ponnygrupperna går gemensamt bort till ridhuset under ledning av ridlärare eller stallvärdar. Obs! Ingen elev får leda sin ponny ensam bort till ridhuset utan ska alltid gå tillsammans med den övriga gruppen.

Under den mörka årstiden ska ryttare och ponnyer bära reflexer. Det finns att låna på ridskolan.

Häst

Storhästlektionerna samt onsdagens ponnyhoppgrupper kommer rida i gamla ridhuset. Ni går in i ridhuset när ridläraren ropar på er från ridhuset. Hästar från Diedens stall går gemensamt över stallplanen och väntar utanför stora ridskolestallet tills det är dags att gå in i manegen. Inga hästar får vänta i stallgången. Vid dåligt väder finns sadelöverdrag att använda

Ryttare med egen häst

Även fortsättningsvis är det möjligt att nyttja en fjärdedel av nya ridhuset under pågående lektionsverksamhet. Obs! Nytt är att tillträde till nya ridhuset får endast ske i samband med att lektionsponnyerna går in och ut ur ridhuset.

Hela ridhuset är precis som tidigare fritt att disponera efter kl. 20.10.

Så länge vädret tillåter kommer vi såklart även framöver rida på våra utebanor.

3 september

Nu är det extra viktigt att du som rider på ridskolan noga läser den info vi lägger ut på hemsidan, har koll på din mejlkorg och läser info vid ridlistorna varje gång du kommer till din lektion. Det kan ske snabba förändringar och allt kan vi inte förutse. Vi får alla hjälpas åt så att det går så smidigt som möjligt.

30 augusti

Första spadtaget!

Kom och se när spaden sätts i marken. Onsdag 31 augusti kl. 16 vid stallplan tas det första spadtaget till vår nya stallbyggnad.

Det blir tal av representanter från Fritidsnämnden, Örebro kommun, och från vår egen verksamhet. Därefter mingel.

Ambitionen är att det nya stallet och åtgärderna i befintliga byggnader ska vara klara under 2023-2024. Det som bl.a. planeras är: ny stallbyggnad, ombyggnad av ridskolestallet till boxar för alla hästarna, omklädningsrum och en karantändel i Diedens stall.

Byggnationen påverkar inte framkomligheten i området i någon större utsträckning utom vid ev. kortare avstängningar då material levereras.

Stort tack Örebro kommun för att ni väljer att satsa på Karlslund!

15 augusti

Bygget startar inte förrän vecka 34-35 och då börjar de med att gräva ner elkablar under stallplanen.

7 augusti

Vecka 32-33 börjar det nya stallet att byggas

Nu äntligen är det verklighet! Bygget av det nya stallet som ska ligga på kortsidan av det gamla ridhuset planeras att komma igång vecka 32-33 och ta cirka ett år. Under det året blir det troligtvis stökigt och rörigt kring vår anläggning, men den som väntar på något gott …

Det blir då viktigt att du inför din lektion eller aktivitet noga tar till dig den information vi ger för dagen

Det kan hända mycket och fort. Vi informerar via mejl, på den här sidan och på anslag på ridskolan. Så läs din mejl ofta. I dagsläget kan vi inte ge så mycket mer information om hur det kommer att fungera, men planen är att vi ska kunna ha vår verksamhet igång hela tiden. Men allt eftersom bygget fortskrider får vi göra anpassningar.