Gå till innehåll
Örebro Fältrittklubb
Örebro Fältrittklubb

Publicerad: 2022-12-25

Senast uppdaterad: 2024-05-19

Författare: Lotten Beijer-Ahlqvist

Våra kommittéer

Klubben har fyra kommittér där du som medlem är varmt välkommen att delta idéellt


Kommunikation

Örebro Fältrittklubb har ett tydligt varumärke som speglar föreningens identitet, värdegrund och vision. Varumärket ska vara välkänt för alla klubbens medlemmar samt attrahera nya och gamla samverkansparter. Vi kommunicerar både externt och internt med tydlighet och öppenhet. Målet är att vi vill synas i våra olika kanaler på ett sätt som är relevant för medlemmar och omvärld.

Det är formuleringen i vårt måldokument. Det innebär att vi jobbar med att ta fram styrdokument, strategier och arbetssätt för en god extern och intern kommunikation. Vi ansvarar för och ser över den grafiska profilen. De trycksaker vi behöver tar vi fram. Vi jobbar med sociala medier såsom Facebook, Instagram och Youtube. Kommittén ansvarar för planeringen och genomförandet av familjedagen som hålls i september varje år.

Ordförande i kommittén är Lotten Beijer-Ahlqvist, 070-545 34 90, ordforande@orebrofaltrittklubb.se

Tycker du det låter intressant? Hjärtligt välkommen!

Anläggning

Örebro Fältrittklubbs anläggning ska alltid vara i besöksskick (enligt Ridsportförbundets riktlinjer) och välfungerande för verksamheten.

Det är formuleringen i vårt måldokument. Kommittén jobbar tillsammans med anställd personal på ridskolan och bidrar med tid och kunskap inom området. Kommittén utvecklar och förbättrar anläggningen. Det är en stor anläggning och de ideella krafterna behövs för att hålla anläggningen i det skick vi vill ha den. Kan du snickra, måla, svetsa, vvs etc. så finns alltid arbetsuppgifter till dig. Har du inte någon särskild kunskap men vill bidra ändå finns bl.a. stora ytor som sommarhalvåret behöver trimmas och rensas.

Ordförande i kommittén är Jan-Erik Anderdahl, 070-584 44 07, jan-erik.anderdahl@outlook.com

Tycker du det låter intressant? Hjärtligt välkommen!

Tävling

Arrangera attraktiva tävlingar och träningar för i första hand våra egna ryttare på den nivå de befinner sig för att de ska kunna utvecklas och nå nya mål. Tävlingar och träningar ska genomföras på ett säkert sätt och med god kvalitet och ekonomiskt överskott.

Det är formuleringen i vårt måldokument. Kommittén jobbar med att planera våra tävlingar och träningar i hoppning, dressyr och fälttävlan. Vi ansvarar också för att genomföra arrangemangen på bästa sätt och bemanna sekretariat, domartorn, banor och parkering. Vi samlar våra licensierade ryttare en gång per år. Vi svarar också för att internt utbilda nya funktionärer.

Ordförande i kommittén är Lotten Beijer-Ahlqvist, 070-545 34 90, ordforande@orebrofaltrittklubb.se

Tycker du det låter intressant? Hjärtligt välkommen!

Cafeterian

Cafeterian är en av ridklubbens viktigaste mötesplatser där vi serverar näring för kropp och själ. Cafeterian är välkomnande och öppen för alla.

Det är formuleringen i vårt måldokument. Kommittén samarbetar med anställd personal och ansvarar för att vara behjälplig vid inköp. Kommittén ska också göra schema för tjänstgöring i cafeterian och bemanna densamma under våra öppettider och vid arrangerade tävlingar.

Tycker du det låter intressant? Hjärtligt välkommen!

Kontakta Karin Hildén på mejl karin.hilden@gmail.com eller telefon 070-930 98 76 om du tror att detta är något för dig eller om du vet någon som skulle tycka det var kul.

Medlemskommittén - Vi ideella i Örebro fältrittklubb

Kommittén vill ta tillvara det intresse och engagemang som finns bland våra medlemmar att göra olika ideella insatser.

Kontaktpersoner är Karin Larsson, 070-754 24 11, Maja Blom, 070-638 49 06, och Cecilia Ottosson, 076-578 05 25
E-postadress: ideella@orebrofaltrittklubb.se