Gå till innehåll
Örebro Fältrittklubb
Örebro Fältrittklubb

Publicerad: 2022-12-25

Senast uppdaterad: 2023-02-28

Författare: Lotten Beijer-Ahlqvist

Styrelse parasektionen

Parasektionens styrelse 2023

Ordförande: Sofia Domander

Vice ordförande: Karin Lorin

Sekreterare: Anne-Lie Christensen

Kassör: Siv Edvinsson

Ledamot: Gustav Stjernberg

Ledamot: Madeleine Eriksson

Suppleant: Cathrine Csore