Gå till innehåll
Örebro Fältrittklubb
Örebro Fältrittklubb

Publicerad: 2022-12-25

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Författare: Lotten Beijer-Ahlqvist

Abonnemang - villkor och betalning

Villkor och betalningsinformation för ridabonnemang på ÖFK

Våra abonnemangsperioder

Örebro fältrittklubb är en ideell förening med cirka 1 100 medlemmar i alla åldrar. På ridskolan görs ungefär 900 uppsittningar varje vecka. Klubben äger de flesta hästarna. Vi har anställd personal för att sköta anläggning, stall, hästar inklusive ridlärare för att kunna bedriva ridundervisning. Alla våra ridlärare är utbildade ridlärare och är själva aktiva ryttare som kontinuerligt deltar på fortbildning för ridlärare samt på annan relevant kompetensutveckling.

Anläggningen hyr vi av Örebro kommun och vi står för drift och underhåll av anläggningen. Vår fantastiska caféverksamhet drivs av ideell kraft liksom våra stallvärdar som finns i stallet för att hjälpa till och visa alla tillrätta. Det finns alltså ingen privat ägare som tar ut någon vinst. Det är vi medlemmar som är ägare. Eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten för att utveckla den och göra den bättre för våra medlemmar.

Våra priser baseras på de kostnader vi har för att producera våra ridlektioner. Lektionspriser är beräknade på att alla ska rida på sin ordinarie tid varje vecka. Kan du inte rida din lektion har vi ändå samma kostnad för hästar, personal och anläggning. En bestämd dag och tid i veckan är reserverad för dig. Ditt ridabonnemang är personligt och kan inte överlåtas. Du kan alltså inte skaffa ersättare då du inte själv kan rida. Däremot finns möjlighet att dela abonnemang.

Allmänna villkor för att dela abonnemang
Du kan inte överlåta ditt abonnemang eller din ridlektion till en annan person. Om du av någon anledning inte har möjlighet att delta i undervisningen finns det möjlighet att dela ditt abonnemang med en annan person. Personen måste godkännas av Örebro fältrittklubb samt vara utbildnings- och storleksmässigt likvärdig den ordinarie eleven. Personen ska alltså kunna rida på samma häst som ordinarie elev tilldelats, samt kunna rida på samma nivå som ordinarie elev. Personen du vill dela abonnemanget med måste också vara medlem i Örebro fältrittklubb. Notera att du endast kan dela ditt abonnemang med en annan person. Du kan alltså inte ha flera olika personer som rider för dig på samma abonnemang.

Delat abonnemang för allroundgrupper
Våra allroundgrupper är de grupper med lektioner som innefattar dressyr, markarbete, hoppning, uteritter och teorilektioner. Personen som delar ditt abonnemang i någon av dessa grupper behöver inte ha ett annat abonnemang hos oss, men hen måste vara medlem.

Delat abonnemang för dressyrgrupper
Våra dressyrgrupper är de grupper med lektioner som endast innefattar dressyr, uteritter och teorilektioner. Personen som delar ditt abonnemang i någon av dessa grupper behöver inte ha ett annat abonnemang hos oss, men hen måste vara medlem.

Delat abonnemang för hoppgrupper
Våra hoppgrupper är de grupper med lektioner som endast innefattar hoppning, markarbete, uteritter och teorilektioner. I dessa grupper finns kravet att ryttaren har ett till abonnemang utöver hoppningen. Därför måste även personen som delar abonnemanget ha ett annat abonnemang hos oss där den rider minst en dag i veckan i en allroundgrupp eller en dressyrgrupp.

OBS! Det är viktigt att du meddelar kansliet vem du delar ditt abonnemang med.

Du är viktig som medlem

Som ideell förening är vi beroende av insatser från våra medlemmar på olika sätt t.ex. i café, vid tävlingar, sponsring och teknisk hjälp. Vill och kan du vara med bidra till att utveckla vår ridklubb, kontakta någon i personalen eller styrelsen.

Betalningsvillkor

När du börjar rida hos oss betalar du för fyra veckor. Dessa fyra veckorna i följd är provridning. De är till för att du ska få möjlighet att känna om ridgruppen passar dig och dina önskemål. Under dessa veckor har ridläraren även möjlighet att avgöra om gruppen är i rätt nivå för dig. För att våra elever ska ha möjlighet att utvecklas i sin ridning samt trivas i sin ridgrupp är det viktigt för oss att det blir rätt grupp för dig som är ny elev hos oss. Detsamma gäller även dig som redan rider hos oss och vill byta grupp.

Varje abonnemangsperiod är fristående men löper vidare om inte någon uppsägning görs inför nästa abonnemang. Alla abonnemang betalas i förskott. Det är mycket viktigt att säga upp sitt abonnemang i tid om du har för avsikt att inte rida nästkommande period. Detta för att vi ska kunna planera vår verksamhet och kunna meddela alla eventuella ändringar inför nästa abonnemang. Vid eventuell ändring av dag och tid för din ridning har du rätt att avsluta ditt abonnemang om dag och tid inte skulle passa.

Uppsägning av abonnemang

Om du inte säger upp ditt abonnemang löper det på. Du måste säga upp ditt nästkommande abonnemang om du tänker sluta rida. Se senaste uppsägningsdatum här. Säger du inte upp abonnemanget har du förbundit dig att betala nästa abonnemang. Utebliven betalning gäller alltså inte som uppsägning.

Abonnemanget sägs upp via mail till kansli@orebrofaltrittklubb.se  

Påminnelseavgift 70 kronor vid sen inbetalning. All betalning för abonnemang sker via faktura som mailas ut till dig, önskar du pappersfaktura via brev tillkommer en administrationsavgift på 70 kronor.

Abonnemangsperioder  

Vi delar in året i fem betalningsperioder med cirka nio lektionstillfällen varav en gång är teori per period. Sommarlovet startar vecka 26 och höstterminen startar vecka 32. Vid skollov är det ridning som vanligt (förutom mellan veckorna 26-31). Det är inga lektioner 23 december, julafton, nyårsafton, midsommarafton och röda dagar (förutom vanliga söndagar). Ridning som vanlig trettondagsafton, påskafton, valborgsmässoafton och pingstafton.

Längre sjukfrånvaro

Vid längre tids sjukfrånvaro 2-6 veckor i följd, har du inbetald avgift tillgodo mot uppvisande av läkarintyg. Vid sjukfrånvaro längre än sex veckor återbetalas innestående avgift till dig och ridskolan förbehåller sig rätten att ge platsen till annan ridande. Om du har en längre sjukskrivningsperiod och vill behålla din plats finns det möjlighet att under en längre sammanhållen period ha en ersättare för den perioden. Prata med Anneli på kontoret om det skulle bli aktuellt.

Avgifter

Aktuell prislista hittar du här

Övrig information

Godkänd ridhjälm med knäppt hakband ska bäras vid all ridning på vår anläggning. För dig som inte har egen ridhjälm går det bra att låna en av våra. De yngre eleverna upp t.o.m. tio år ska även bära hjälm i stallet. Rider du som junior i specialgrupp hoppning måste du även ha skyddsväst som du kan låna på ridskolan.

Abonnemangsryttare ska ha betalat medlemsavgiften för innevarande år för att få deltaga i ridundervisningen. Medlemmar som betalat medlemsavgiften är olycksfallsförsäkrade genom Folksam, för att se försäkringsvillkoren gå in på följande länk https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring Länk till annan webbplats.